Translation status

Strings143
100.0% Translate
Words989
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Web frontend 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PHP backend 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/bilde2910/Hauk
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license CC-BY-SA 4.0 International
Repository [email protected]:bilde2910/Hauk.git
Repository branch master 9dcf6a5, 9 days ago
Repository containing Weblate translations http://example.com/git/hauk/android/
Filemaskandroid/app/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileandroid/app/src/main/res/values/strings.xml
Translation file android/app/src/main/res/values-nn/strings.xml
When User Action Detail Object
7 months ago admin Resource update Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Lag ein ny delingslink
7 months ago admin New string to translate Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
7 months ago admin Resource update Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
7 months ago admin Committed changes Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Fall tilbake til nettverksposisjon viss GNSS er utilgjengeleg i (sekund)
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Ein ny link vart oppretta for delingn delte posisjonen din! Klikk på del-knappen for å kopiera visningslinken for den nye delingen din.
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Du kan adoptera ein annan persons delte posisesjon for å integrernlemma han/henne i denne gruppa. Lim inn linken eller delings-IDen til den personen du ønsker å adoptera (t.d. %s?XXXX-XXXX) og tildel han/henne eit kallenavn.
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Adoptér ein annens delingsesjon
7 months ago admin New translation Hauk/Android client - Norwegian Nynorsk
Hauk lèt deg laga delingssesjoner for deg sjølv i tillegg til for grupper. Viss nokon lagar ei gruppe, får dei ein kode som andre kan bruka til å bli med på å dela posisjonen sin til gruppa.

Personen som opprettar gruppa har òg moglegheit til å legga til ein eksisterande enkeltpersonandre som allereie deler posisjonen sin inn i gruppa. Denne prosessen kallast for adopsjon.

Du kan avgjera om du ønsker å la andre fletta delingen din inninnlemma deg i ei gruppe ved å kryssa av i denne boksen.

Viss du aktiverer dette og deler posisjonen din med ein gjeng med venner, og nokon andre i gjengen òg ønsker å dela posisjonen sin, kan dei oppretta ein delingsgruppe og legga deg til på kartet sitt, slik at de begge dukkar opp på same kart. Dette kan vera nyttig viss du t.d. køyrer bil og ikkje kan bruka telefonen din, sidan adopsjon av delingn delte posisjonen din av andre ikkje krev noka handling frå deg.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 143 989
Translated 100.0% 143 989
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 28, 2019, 5:27 p.m.
Last author Marius Lindvall

Activity in last 30 days

Activity in last year